Leerondersteuning

Ik kan helpen bij onder andere:

Rekenen

Problemen met onder andere:

 • Basisvaardigheden (optellen/aftrekken tot 20 of 100) 
 • Klok kijken 
 • Breuken
 • Procenten
 • Meten/wegen
 • Kommagetallen
 • Automatiseren van tafelsommen

 

Spelling

 Hulp bij alle spellingsvormen en werkwoordspelling

Begrijpend lezen

Problemen met onder andere:

 • Scheiden van hoofd- en bijzaken
 • Oriënteren op de tekst
 • Hanteren van verwijswoorden
 • Onthouden