Wat is kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen van 6-12 jaar met een hulpvraag.

Soms heeft uw kind net even wat extra begeleiding nodig dan u, de school en uw omgeving kunnen bieden. Waar kunt u dan terecht?

 

Nieuwe vaardigheden

Als kindercoach werk ik toekomstgericht en vanuit het hier en nu: wat wil het kind graag leren om wat onbezorgder in het leven te kunnen staan? Ik begeleid het proces waarin we toewerken naar de nog aan te leren vaardigheid, waarbij we verder bouwen op de wijsheid en kwaliteiten waarover het kind al beschikt. Dit doen we aan de hand van de verschillende mogelijke werkvormen.

 

Coaching op maat

Ieder kind is uniek, en zal dan ook een eigen voorkeur hebben voor bepaalde werkvormen. Als coach sluit ik hier zo goed mogelijk bij aan, zodat het kind zich vrij en prettig voelt om te praten. Ik geef een kind handvatten om weer lekker in zijn of haar vel te zitten en wat onbezorgder in het leven te staan.

Een kindercoach kan onder meer helpen bij:

·         (Faal)angst, boosheid of verdriet

·         Pestgedrag of gepest worden

·         Overlijden, scheiden of ziekte

·         Leer- of slaapproblemen

·         Frustratie en onzekerheid

·         Omgang met andere kinderen

·         Stil en teruggetrokken gedrag

·         Hooggevoeligheid, verlegenheid

·         Hoogbegaafdheid & meer

Werken met kids skills

Kids Skills is een erg goede methode om samen met het kind ‘een probleem’ op te lossen. Tijdens de methode Kids Skills volg je onderstaande stappen. Voor meer achtergrondinformatie en uitgebreide tips moet je zeker eens het boek Kids Skills lezen.

Stap 1: problemen vertalen in vaardigheden

Goed gedrag kan aangeleerd worden. Wanneer een kind moeite heeft met zijn vinger opsteken, beheerst hij deze vaardigheid nog niet. Het kind moet leren om zijn vinger op te steken als hij iets wil vertellen.

 


Stap 2: het eens worden over de vaardigheid, die geleerd moet worden

Het kind moet het eens zijn met de te leren vaardigheid. Schrijf van te voren een aantal positieve punten op van het kind en vertel dit ook. Geef complimenten en vraag welke vaardigheden het nog meer zou willen leren. Het kind zal verschillende dingen opnoemen. Reageer positief op deze dingen en zeg dat het ook een goede vaardigheid zou zijn als het zijn vinger op zou steken als hij iets wil zeggen. Grote kans dat het kind hier positief op reageert.

Stap 3: de voordelen van de vaardigheid onderzoeken

Ga samen met het kind op zoek naar de voordelen, die het beheersen van een bepaalde vaardigheid oplevert. Dit hoeven niet alleen voordelen voor het kind zelf te zijn, maar ook voor een ander. Vraag: “Waarom denk je dat het handig voor jou is om dit te leren?” Maak met elkaar een lijst en kopieer deze ook voor het kind.

Stap 4: de vaardigheid een naam geven

Laat het kind een naam kiezen voor zijn vaardigheid. Je zou de vaardigheid ook kunnen vernoemen naar iemand die het al goed beheerst.

Stap 5: een totemfiguur kiezen

Laat het kind een figuur kiezen die helpt bij het leren van de vaardigheid. Dit kan een dier, stripfiguur, familielid of ander persoon zijn. Laat de kind een afbeelding op Internet zoeken en hang dit op een zichtbare plek in de klas op. Onder de afbeelding schrijft het kind de naam van de vaardigheid. Dit herinnert het kind eraan dat hij een bepaalde vaardigheid leert.

Stap 6: supporters werven

Het kind heeft ook echte mensen nodig die hem helpen om een vaardigheid te leren. Zij stimuleren het kind, geven zelfvertrouwen en delen in vreugde wanneer het kind succes behaald. Vraag aan het kind wie hem zou kunnen helpen van het aanleren van de vaardigheid. Bijvoorbeeld iemand die de vaardigheid al goed beheerst. Vertel dat jij ook graag zou willen helpen als dit mag.

Stap 7: meer zelfvertrouwen geven

Het kind vraagt aan de supporters of ze hem willen helpen bij zijn vaardigheid. Nu gaan ze met elkaar het kind zelfvertrouwen geven. De leerkracht vraagt aan de supporters waarom ze denken dat het kind de vaardigheid kan leren. Bijvoorbeeld: er helpen veel mensen  aan mee of omdat het kind grote wilskracht heeft

Stap 8: plannen maken om het te vieren

Wanneer de vaardigheid gehaald wordt gaan we het vieren. Het kind mag nu alvast kiezen hoe hij dit wil doen. Bijvoorbeeld een spel, buiten spelen, bordtekening maken.

Stap 9: de vaardigheid omschrijven

Het is belangrijk dat er regelmatig over de vaardigheid wordt gesproken. Hoe gedraagt iemand met die vaardigheid zich? Wat gaat er al allemaal goed? Het kan ook goed helpen om de situatie na te spelen.

Stap 10: naar buiten treden

Kinderen vinden het makkelijker om over dingen te praten die geleerd gaan worden. Hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen het kind kunnen helpen. Je zou een poster kunnen maken van de vaardigheid die het kind leert.

Stap 11: de vaardigheid oefenen

Een kind heeft voldoende tijd nodig om de vaardigheid te oefenen. Dit moet je in kleine stapjes doen, zodat het kind steeds succes ervaart. Het kind moet zelf bedenken hoe het een vaardigheid het beste kan oefenen. Het is belangrijk dat de supporters bewondering hebben wanneer het kind vooruit gaat.

Stap 12: geheugensteuntjes bedenken

Er zijn altijd momenten dat het kind terug valt in zijn oude gedrag. Dit is eigenlijk heel normaal. Het is goed om samen af te spreken hoe het kind aan zijn vaardigheid herinnerd wil worden. Dit wordt de geheime afspraak tussen de persoon en de supporters.

Stap 13: vieren dat het gelukt is

Wanneer het kind heeft laten zien dat het de vaardigheid beheerst, dan is het tijd om dit te vieren. Gebruik bijvoorbeeld deze beloningskaartjes. De supporters worden door het kind bedankt en voelen zich hierdoor gewaardeerd.

Stap 14: de vaardigheid aan anderen doorgeven

 

Nu mag het kind de vaardigheid aan iemand anders leren. Hierdoor wordt de vaardigheid nog meer versterkt en het vergroot zijn zelfvertrouwen! Het kind krijgt een groot applaus van zijn klasgenoten en de leerkracht vraagt wie ook deze vaardigheid van een echte expert zou willen leren.