Hartelijk welkom op de website van SterkKind

Soms hebben kinderen een steuntje in de rug nodig. Niet lang, maar eventjes. Omdat ze met (heftige) emoties rondlopen, sociaal knel zitten of dat ze het moeilijk vinden een volgende stap in hun ontwikkeling te maken (op sociaal-emotioneel of didactisch gebied).

Op zo'n moment kan het fijn zijn dat er even iemand met ze meekijkt, er voor ze is! Heeft uw kind hulp nodig omdat hij/zij lastige dingen ervaart en wil uw kind dit graag oplossen of er over praten? Ik luister naar het kind, denk mee en ondersteun hem/haar met het vinden van eigen antwoorden, oplossingen en leerstrategieën.

 

Niet de weg wijzen, maar de weg helpen vinden!

Het is de bedoeling dat door begeleiding, het kind zelf zijn eigen weg leert vinden. Van die aanpak gaat voor uw kind een veel grotere stimulans uit.

Een Kindercoach is geen therapeut en lost geen problemen op, maar kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu, gericht op de toekomst. Ik kijk met uw kind mee naar de gewenste verandering en zoek samen met uw kind de weg daar naar toe. Een weg die bij het kind en zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden past.

 

Doel

Je goed voelen, vol zelfvertrouwen, weten dat je goed bent zoals je bent. Ontdekken dat je vele mogelijkheden hebt om de dingen die even niet lekker gaan zelf op te lossen.